- BIM enquête -

U nog beter bedienen in de snel innoverende bouwbranche is een belangrijk streven van Hakron. Wij vragen u daarom ons te helpen het BIM-landschap beter in kaart te brengen. Onze producten willen wij virtueel beschikbaar stellen zodat u deze nog makkelijker kunt verwerken in uw virtuele bouwomgeving / BIM-model. Door het invullen van onderstaande enquête draagt u bij aan verbetering en versnelling van dit traject. Alvast hartelijk dank voor het invullen.

De ingevoerde gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld, zullen niet worden gepubliceerd of
aan derden gegeven worden.

1. Maakt uw vestiging gebruik van BIM-software en hoeveel personen maken (bijna) dagelijks gebruik van (één van) de hieronder geselecteerde BIM-pakketten?
Ja, namelijk met:
Revit,versie met personen
Tekla,versie met personen
Allplan,versie met personen
ArchiCAD,versie met personen
Arkey,versie met personen
Anders:met personen
Nee, wij tekenen met:
Autocad 2D,versie met personen
AutoSketch,versie met personen
Anders:met personen


2. Maakt u gebruik van een BIM-viewer?
Ja, namelijk met:
Navisworksversie met personen
Solibriversie met personen
Nemetschek IFC viewer versie met personen
Tekla BIMsight versie met personen
Anders:met personen
Nee.


3. Welk van de ondergenoemde producten of voor de betonbouw relevante producten past u reeds toe in uw BIM-model en in welke uitvoering? (een 3D- of een 2D-detail)
instortankers2D 3D
stekkenbakken2D 3D
stortonderbrekingen2D 3D
waterkeringen2D 3D
gaines (sparingsbuizen)2D 3D
wapening2D 3D
Anders:
2D 3D
2D 3D
2D 3D
2D 3D
2D 3D


4. Heeft u uw 2D- en 3D-objecten zelf gemodelleerd?
Ja.

Nee, dit is extern gedaan door:
Smart Revit (Itannex) 2D 3D
3B (ICN Solutions)2D 3D
The Modus (Cadac)2D 3D
2D 3D


5. Van welke Hakron-producten zou u 3D-objecten en/of 2D-details willen gebruiken?
instortankers2D 3D
stekkenbakken2D 3D
stortonderbrekingen2D 3D
waterkeringen2D 3D
gaines (sparingsbuizen)2D 3D
wapening2D 3D
Anders:
2D 3D
2D 3D
2D 3D
2D 3D
2D 3D


6. Maakt u gebruik van zogenaamde LOD's (Level of Developments) en van welk tot welk detailniveau modelleert u?
Nee.
 
Ja, namelijk op LOD's: LOD 200
LOD 300
LOD 400
LOD 500


7. Zijn er binnen uw vestiging één of meerdere personen 'BIM-verantwoordelijk' en het aanspreekpunt voor het aanleveren van modellen voor uw bibliotheek?
Nee, er is geen centraal aanspreekpunt.

Ja:
Titel: Titel:
Voornaam: Voornaam:
Achternaam: Achternaam:
Functie:Functie:
Tel.nr.:Tel.nr.:
E-mailadres: E-mailadres:


8. 3D-objecten van onze producten worden gebruikt in de meer gedetailleerde materiaal- specifieke fase van het BIM-model. Vaak worden de huidige BIM-modellen nog niet op dit niveau uitgewerkt.
Op welke termijn verwacht u alle toegepaste producten als 3D-objecten in uw BIM-model te zetten?
  1 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
nooit


9. Maakt uw vestiging deel uit van een grotere groep bedrijven of holding en worden de activiteiten rond BIM vanuit deze groep aangestuurd?
Nee : geen groep; BIM-ontwikkeling via bovengenoemde contactperso(o)n(en)
Ja : vestiging is deel groep; maar de BIM-ontwikkeling is zelfstandig via bovengenoemde contactperso(o)n(en)
Ja : vestiging is deel van groep en de BIM-ontwikkeling loopt via:
Naam vestiging:
Plaats vestiging:
Contactpersoon BIM bij deze vestiging:
Titel:
Voornaam:
Achternaam:
Functie:
Tel.nr.:
E-mailadres:


10. Maakt u voor aanvullingen op uw BIM-bibliotheek ook gebruik van onderstaande mogelijkheden?
  website leverancier
USB / CD-ROM van leverancier
e-mail / WeTransfer van leverancier
BouwConnect
Archidat
SMARTRevit
Anders:


11. Zou u wel eens van gedachte willen wisselen over BIM-mogelijkheden met Hakron?
  Ja : persoonlijke afspraak maken met
Ja: neem later contact op: (maand/jaar)
Nee: geen interesse

Opmerkingen:

© 1968 -2013 Hakron Nunspeet B.V.